Kính hiển vi soi ngược AE2000

Giải pháp kính hiển vi thường quy và tế bào sống
Kính hiển vi đảo ngược AE2000 mới là công cụ lý tưởng để kiểm tra tế bào sống thường quy trong cả ứng dụng chuyên nghiệp và giáo dục cao cấp.

Thông tin sản phẩm


Tính năng tích hợp độc đáo Chế độ cắt tự động (chế độ ngủ ngủ trực tiếp) được tập trung vào việc nâng cao hiệu suất của nó trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Được thiết kế cho phòng thí nghiệm thông thường hoặc công việc lâm sàng, cũng như các yêu cầu nghiên cứu trong Phòng thí nghiệm dược phẩm hoặc trường đại học, AE2000 không chỉ có khả năng đáp ứng sự mong đợi của người dùng. Chất lượng quang học tuyệt vời có thể được mong đợi từ một loạt quang học hoàn toàn mới của cả ống kính tương phản trường sáng và tương phản pha, sau khi Hệ thống quang học vô cực CCIS® đã được chứng minh thành công của Motic.