BA310 Series

BA 310 được thiết kế cho sự nghiêm ngặt của công việc hàng ngày trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe của các trường Đại học, Phòng khám, Phòng thí nghiệm và nhiều ứng dụng khoa học hoặc y tế khác đòi hỏi hiệu suất quang học chất lượng.

Thông tin sản phẩm


Cấu hình Koehler đầy đủ của mô hình này cung cấp chất lượng chiếu sáng tối đa cho cả những mẫu khó tính nhất. Các phương pháp tương phản bổ sung như Tương phản pha, Phân cực và Trường tối và các thiết bị thảo luận / giảng dạy đảm bảo rằng mô hình này sẽ cung cấp chức năng dài hạn cho tất cả các cấp độ người dùng.