Các điều kiện, chính sách đổi hàng khi mua hàng tại công ty hoặc mua online

I. QUY ĐỊNH ĐỔI HÀNG

1. Điều kiện đổi sản phẩm
• Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất
• Sản phẩm bị hư hại do quá trình vận chuyển ( gãy, vỡ, … )
2. Chính sách
• Hỗ trợ đổi hàng do lỗi sản xuất đối với khách hàng báo lại công ty trong vòng 07 ngày kể từ khi khách hàng nhận được sản phẩm (đối với sản phẩm có thời gian bảo hành thì áp dụng theo chính sách bảo hành).
• Hỗ trợ đổi hàng bị hư hại do quá trình vận chuyển hàng hóa đối với khách hàng báo lại công ty trong thời gian 03 giờ kể từ khi khách hàng nhận được sản phẩm.
• Trường hợp sản phẩm bị lỗi, hỏng hiện đang hết hàng hoặc không có sẵn, quý khách có thể đổi sang sản phẩm giá trị lớn hơn hoặc bằng với sản phẩm đã đặt.
• Mọi đơn đổi hàng do lỗi nhà sản xuất và do quá trình vận chuyển đều không mất thêm phí vận chuyển.
3. Thực hiện đổi sản phẩm
• Các sản phẩm bị lỗi, hư hỏng do vận chuyển quý khách vui lòng chụp lại hình ảnh bill vận chuyển dán trên bao bì, tình trạng hàng hiện tại và gửi qua email: info@hnvietnam.com.vn để xác nhận và lên đơn gửi bù hàng.

II. QUY ĐỊNH ĐỔI SẢN PHẨM KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA

1. Điều kiện đổi sản phẩm
• Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất
• Sản phẩm bị hư hại do quá trình vận chuyển ( gãy, vỡ, … )
• Sản phẩm chưa sử dụng còn nguyên tem mác, phiếu mua hàng
2. Chính sách
• Hỗ trợ đổi hàng do lỗi sản xuất đối với khách hàng báo lại công ty trong vòng 03 ngày kể từ khi khách hàng mua sản phẩm (đối với sản phẩm có thời gian bảo hành thì áp dụng theo chính sách bảo hành)
• Trường hợp sản phẩm bị lỗi hiện đang hết hàng hoặc không có sẵn, quý khách có thể đổi sang sản phẩm giá trị lớn hơn hoặc bằng với sản phẩm đã đặt.
3. Thực hiện đổi sản phẩm
• Các sản phẩm quý khách muốn đổi hàng vui lòng mang sản phẩm kèm theo phiếu mua hàng tương ứng đến công ty để được hỗ trợ.

III. QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG

Công ty không nhận trả hàng trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi, hư hỏng do vận chuyển trong thời gian quy định. Trường hợp sản phẩm bị lỗi, hư hỏng do vận chuyển trong thời hạn quy định mà sản phẩm đó hiện đang hết hàng có sẵn và/hoặc khách hàng không muốn đổi sản phẩm khác, khi đó quý khách sẽ được hoàn lại giá trị tiền hàng bị lỗi, hư hỏng.

IV. QUY ĐỊNH GỬI BÙ HÀNG ONLINE

Trường hợp quý khách bị gửi thiếu, gửi nhầm sản phẩm vui lòng liên hệ ngay với Hotline của hnvietnam.com.vn để được hỗ trợ đổi và gửi bù sản phẩm không mất phí.