BA410 Series

Nền tảng kính hiển vi lâm sàng và phòng thí nghiệm

Thông tin sản phẩm


BA410 cung cấp chất lượng chuyên nghiệp thực sự với đầy đủ các phụ kiện. Các mục tiêu EC-H cung cấp độ phẳng trường hoàn hảo trên toàn bộ trường nhìn 22mm, tái tạo màu sắc vượt trội và độ tương phản nâng cao. Các kỹ thuật tương phản như Tương phản pha, Phân cực, Trường tối và Epi-Huỳnh quang có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các phụ kiện tương ứng. Hơn nữa, BA410 cung cấp khả năng nâng cấp lên thiết bị thảo luận / giảng dạy cho 2, 3 hoặc 5 người.

Những đặc điểm chính

Infinity Corrected Kế hoạch CCIS® Mục tiêu tối ưu
Đồng trục thô và tập trung tốt, độ chính xác 1
Sextuple mũi gắn ngược
Chiếu sáng Koehler đầy đủ
Có thể chiếu sáng halogen và LED trên 1 kính hiển vi, có thể hoán đổi cho nhau