BA310 POL

Kính hiển vi phân cực Motic BA 310Pol là một phần của dòng BA bao gồm một loạt các mô hình với tính đơn giản và hiệu suất quang học vượt trội cho Khoa học Đời sống, Địa chất, Khoa học Vật liệu & Pháp y.

Thông tin sản phẩm


Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với kính hiển vi phân cực chuyên dụng, chuyên nghiệp, BA 310Pol có hệ thống quang học CCIS không căng thẳng được tích hợp xung quanh một khung chắc chắn với các mục tiêu có thể đặt ở giữa.