Eosin – Floxin 2.5 lit

Thông tin sản phẩm


Đóng gói: 2.5 lit

Hóa chất nhuộm