SFC-11 Series

Thông tin sản phẩm


Căn chỉnh quang chính xác đảm bảo hình ảnh ba chiều, thẳng đứng, phù hợp cho nhiều ứng dụng từ mổ xẻ đến kiểm tra bảng mạch in. Chân đế với sự cố và chiếu sáng truyền qua làm cho SFC-11 trở thành một kính hiển vi lý tưởng được sử dụng bởi các kỹ thuật viên và sinh viên. Mô hình này có sẵn trong ba phiên bản chứa các tháp pháo mục tiêu khác nhau.