Máy in slide Primera

Các tính năng và lợi ích chính: In theo yêu cầu, in đầy đủ màu – chỉ in số lượng slide bạn cần để giúp loại bỏ lỗi Giảm hàng tồn kho và hoạt động mua hàng – hàng tồn kho nhiều màu của các trang chiếu bị loại bỏ vì giờ đây bạn có […]

Thông tin sản phẩm


Các tính năng và lợi ích chính:
In theo yêu cầu, in đầy đủ màu – chỉ in số lượng slide bạn cần để giúp loại bỏ lỗi
Giảm hàng tồn kho và hoạt động mua hàng – hàng tồn kho nhiều màu của các trang chiếu bị loại bỏ vì giờ đây bạn có thể in màu trên các trang chiếu trắng
Lên đến 9 slide mỗi phút
Công suất đầu ra: 15 slide
In trực tiếp lên các trang chiếu – loại bỏ chữ viết tay khó đọc và nhãn khó áp dụng và có khả năng rơi ra
Dấu chân nhỏ – vừa vặn hoàn hảo bên cạnh microtome
Mực kháng hóa chất – đảm bảo nhận dạng đáng tin cậy của các slide
Giao diện USB – khả năng tích hợp với Hệ thống thông tin phòng thí nghiệm