GM171 Series

GM-171 sử dụng hiệu suất quang học của kính hiển vi soi nổi Motic V SM SM-171 để tăng cường các chi tiết ba chiều khác biệt với chức năng phóng to

Thông tin sản phẩm


GM-171 sử dụng hiệu suất quang học của kính hiển vi soi nổi Motic V SM SM-171 để tăng cường các chi tiết ba chiều khác biệt với chức năng phóng to. Chắc chắn và chính xác, hệ thống quang học của GM-171 thực hiện các vết lõm, phân tích và đo lường chính xác và hiệu quả hơn, do đó giảm khối lượng công việc của bạn. Có sẵn trong phiên bản ba trục để chụp ảnh đá quý hoặc chụp ảnh kỹ thuật số, GM-171 cung cấp cho bạn cơ hội để có thêm doanh thu.