Cassette in – Diapath

Đặc tính kỹ thuật Băng cassette xếp chồng với đai nhựa màu đen có nắp, được trang bị hệ thống khóa an toàn và có độ bền cao. Cụ thể để xử lý và nhúng các mẫu mô học, tương thích với Máy in AP Itineris. Khu vực in mới được thiết kế cho kết […]

Thông tin sản phẩm


Đặc tính kỹ thuật
Băng cassette xếp chồng với đai nhựa màu đen có nắp, được trang bị hệ thống khóa an toàn và có độ bền cao. Cụ thể để xử lý và nhúng các mẫu mô học, tương thích với Máy in AP Itineris.

Khu vực in mới được thiết kế cho kết quả thực hiện.

Có sẵn trong các màu sắc khác nhau.