1. Bảo hành 1 đổi 1 trong trường hợp hàng hóa bị lỗi, hỏng do nhà sản xuất.
2. Chính sách bảo hành đối với từng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ sẽ do Nhà sản xuất phối quy định. Hnvietnam.com.vn sẽ hỗ trợ khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất để giải quyết việc bảo hành.